Kalem kılıçtan keskin değilmiş, gördü kavradı.Keskin bir kılıç karşısında kalem, susar, tırsardı, k

Kalem kılıçtan keskin değilmiş, gördü kavradı.Keskin bir kılıç karşısında kalem, susar, tırsardı, k
Kalem kılıçtan keskin değilmiş, gördü, kavradı.Keskin bir kılıç karşısında kalem, susar, tırsardı, kalemlikten çıkardı.Sustu.Anladı.

23 Mayıs 2015 Cumartesi

ULUSCULUK ve TAKIM RUHU üzerine hasbihal

Sol duyumun dediğidir

Ulus kavramı nedir, ne zamancık ortaya çıkmıştırı irdelemekle, başlayalım öncelikle düşünce tünellerine girmeye.Ay!! peşimden gelin çok heycanlı valla:))
Ordünayüs profösor vikiped ulus kavramını şöyle tanımlar: Millet ya da ulus, çoğunlukla aynı topraklar üzerinde yaşayan, aralarında dil, tarih, ülkü, duygu, gelenek ve görenek birliği olan insanların oluşturduğu topluluktur. Ulus devletin ortaya çıkışı ise, Fransız ihtilaline dayanır ki; Monarşinin devrilmesi ve cumhuriyetin ortaya çıkışı da hep bu zındık ihtilalin sonucudur valla:))
             Fransızda ihtilalinin artcıl şoklarıysa bize taaa jön türklerle birlikte ulaşmış; ve bi süre  sonra, genç Mustafa Kemalin'in beyninde, anayasal monarşiden de, külliyet vazgeçilip,  genç ve güzel bir cumhuriyet fikrinin peydahlanmasına neden olmuştur.
Velhasıl; bir ümmetten bir millet oluşturmak,  konsol başında savaşlar kazanmak kadar, kolay olmamıştır elbette. Tanıma azcık dikkat edecek olursak ırk kavramı üzerinde durulmamıştır dahi. Çünkü iletişimin iskeleti ırk deil; dildir. Ve dil birliği iletişimi kolaylaştırdığı için haliyle iletişen insancıkların, kavgası ya da savaşı ileteşemeyenlere oranla daha az olacaktır. Birlikte olmanın ilk kuralı dil birliğidir.
Genç, taze Türkiye cumhuriyeti, bunun farkına varmış ve bir ümmetten bir ulus yaratmak için dil birliğini sağlamaya çalışmıştır. Şimdilerde anadilimiz unutturulmaya çalışıldı, kültürümüz asimile edildi çığırtganlığını yapan etnik köken milliyetçilerinin, NET BİR İFADEYLE KÜRTLERİN, bilerek yada bilmeyerek göz ardı ettiği husus budur. Amaçsa; ulusu yok edip eski feodal yapıya, ağalığa, dönüşü sağlamaktır.Maalesef:(

Ulusculukla takım ruhunun ne ilgisi vardır peki?

Aslında cevap çok basittir. Sıradan bir futbol müsabakasında ki takımların aynı formayı giymesinin mantığı nedir? Elbette, kolletvizmi güçlendirmek, koordinasyonu max. yapmak ve sonuca en kısa ve mantıklı yoldan ulaşmaktır. Birlikte olmanın verdiği sinerji de cabası::)
  Sinerji ne demektir peki? Takımın ya da örgütlü bir topluluğun, yalnız bir bireyi, yerle bir etmesinin, sosyolojik ya da fiziksel ifadesidir. 2+2=5 dir::)şeklinde formüle edilebilir. nasıl olur bu peki?Bakınız şöyle; birlikte olmaktan doğan bir beşinci F kuvvetti vardır kİ, bu kuvvete sinerji denir.
 İşte ulusçulukdaa ya da bir spor müsabekesindeki takımda ya da bir okulda aynı formayı giyen öğrencilerde bu sinejiyi yakalamak için çalışır.
Velhasıl ulus devletten, takımlardan ve okullarda bebelere forma giydirmekten vazgeçmeyin. Bu bi sinerji! Sinerjiyi ziyan etmeyin!! Danger!
 21 . yüzyılın zaferine bireyin yalnızlığı değil sinerjiden doğan 5. Kuvvet, 5. Element damgasını vuracaktır. Bence öle valla:))Beşinci elemeti izlemyenler izlesin bu arada, çok feci güzel bi film net::)
 velhasıl;
Ulusculuktan uzaklaşmak, sinerjinin yok olmasını sağlaR ki; bu yerelliğin güçlenmesine, bi süre sonra feodalizmin şaşalı zaferinin geri dönmesine neden olur. Ve makus talih!Yeni ağalar, yeni feodalar beyler çağına hoş geldiniz. Ay çok feci!

Hiç yorum yok: