Kalem kılıçtan keskin değilmiş, gördü kavradı.Keskin bir kılıç karşısında kalem, susar, tırsardı, k

Kalem kılıçtan keskin değilmiş, gördü kavradı.Keskin bir kılıç karşısında kalem, susar, tırsardı, k
Kalem kılıçtan keskin değilmiş, gördü, kavradı.Keskin bir kılıç karşısında kalem, susar, tırsardı, kalemlikten çıkardı.Sustu.Anladı.

28 Mart 2015 Cumartesi

mAvİ KuRT----- YıLaN YıLı------GöKBörü'nün KaFEse KapaTıLışı...

Türk Kadınının Attan İnip, Yatağa Girişi...

              Yılan yılı kuraklık, açlık, sefalet, soğukla çıktı geldi. Ağaçlar meyvelenmedi. Tabia  ana,
bereketlenmedi. Halk arasında huzurlukluk, dolaştı yayıldı. Ağam, atam, gardaşım, garındaşım, hakanın, müslümanın tanrısına inandığı sesi işitildi.Üstüne üstlük, fareler çoğaldı. Fareler çoğalınca bilinmez bi, hastalık farelerle birlikte çoğaldı.Veba rüzgar gibi yayıldı. Savaştan, kıtlıktan, açlıktan ve tanrının gazabı gibi hastalıktan, bunalan azalan, güçsüz düşen, halk huzursuzlaştı. Yiyecek azalınca, hırsızlık ortaya çıktı, bölüşülmeyecek kadar az et, bölüşülemeyeck kazdar az aş,  peşisıra hırsızlığı, huzursuzluğu getirdi.  Çaresizlik, ölüler kadar yığıldı, büyüdü.  Kılıçların sesi, değil tanrının gazabı sardı halkımı! Ağam atam gardaşım Teoman, gök tengri artık bizi korumuyor, ağıtlarımız duymuyor, dualarımıza kulak vermiyor dedi! Halifeyle gizlice fısıldaştı.
   Akbaşlıları topladım, kadınları, kişileri kocamışları, olanları anlattım.
Ağam, atam garındaşım, söz aldı dedi kİ; düşman güçlü, biz güçsüzüz, kılıçlarımız keskin değil, hedefini vuran okçularımız hasta,  atlarımızın çoğunun kesip yedik; bu savaşı kaybedeceğiz!!
Kaybetmek mi? diye bağırdım ona! Atam bilge kaan, aç halkı tok kılmadı mı, çıplak halkı giydirmedi mİ? Kutsal ötüken ormanından ayrıldıktan sonra,  kara-suyu göktengrinin yardımıyla aşmadık mı; demir kapıyı eritip, yıkmadık mı?
Kaybetmek mi?
Asla!...
ve onlara dönüp, dedim kİ;

 Karanlığın güçleri herşeyi yense bile; siz tanrının tarafında olun, savaşarak kaybedin!

     Sonra ordular toplandı, yılan yılının üçüncü ayının 12. gününde, karanlık günde 3 gün 3 gece kılıç salladık, öldük, öldürüldük, sonra durduk, geriye çekildik. Hakanım, ağam, atam, Teoman dedi kİ; halife elçi göndermiş, yeter savaştığımız barışalım diyor, başka çaremiz yok diye bağırdı sonra. devam edersek her şeyimizi , kaybedeceğiz!Güçümüz bitti, ölülerimiz dağ gibi yığıldı, savaş meydanlarına akbabalar üşüştü!ölülerimizi gömemedik bile!ruhları peşimizi bırakmayacak!

 Atam Kültiginin sesi zamanın sarmalında döndü durdu, kulaklarım da patladı.

 Ötügen ormanını terk etme,  gittiğin yerde kemiğin dağ gibi yığılacak, bey gibi, oğlun köle olacak, temiz kız çocuğun cariye olacak.Kölemenler diyecekler size!
Zamanın kapısını aralayıp baktım ona;
Ben var oldukça asla diye bağırdım.
 Ben var oldukça asla!

    Kızkardeşlerin, boyu uzun Burla, Barçin, Salur, Sabati Hatun, Künin Körkli, Kerçe Buladi, Kugatli Hanım "  atlarını  karakaplumbağanın peşine, kuzeye sürüp,  yollarını ayırdığında, onları ateş bekliyor  dedi!!!Seniyse kafes!!

      Atlarını aldılar onların, adlarını da! Kızkardeşlerine "cadı" dediler. Kutsal dağ başlıklarını,  "cadı başlığı" diyip yaktılar. Uçan atlarını,  uçan bi süpürge yaptılar,  ruhları için savaşan kadınlarımızı lanetlediler!Kızanlarına, onların kızanlarına, kırkgün kırk gece masallarında, kötü diye  anlattılar. Kristiyanın oğulları,   şehir meydanlarında, büyük kalabalıları toplayıp, büyük ateşler yakıp,   onları canlı canlı yaktılar!

  Bi şahin oldum gördüm, bi kuzgun oldum gördüm, bi kurt oldum, işittim feryatlarını!

    Seniyse bi hayvan gibi kafese kapatacak, Muhammedin oğulları! Adlarımız yer-sudan silinecek, kutsal anamız, Ak-anamızın adı; önce düşünceden, sonra dillerden, sonra taşlardan silinecek!
 Ben var oldukça asla diye bağırdım yine!!
  Ben var oldukça asla!!!

Hain, Çin'in ipeği gibi, arabın şarabı, keyifli dumanı, kalça kıvıran kadınları var!

 Bir şehrin meydanında yanmayı mı, yoksa bi kafeste ölmeyi mi  seceçeksin Gökbörü?

Ölümlerden ölüm beğen!
     Ak-ana sudan, kara-hanı var edip,  bizi yaratmadı mı? Kutsal ağaçın kolları dokuz kat göge ulaşmadı mı? Dokuz ağaçın dalında dokuz kişi yaratıp onlardan çoğalmadık mı?
 Toprak bizi esir ettiğinden beri ağaçlar uçamaz!

    Biz toprağa gömülmeden çok önce, zamanın ve karanlığın gözlerimizi kör etmediğinden önce, tanrı rüzgar tohumlarımızı kanatlandırmış da, bi yüzyıl, kara gökde öylece uçmuşuz.

   Ve ansızın, rüzgar gidince, bi kara delik içine çekmiş bizi,  karanlık bi toprağın böğrüne gömülmüşüz.Düşer düşmez toprak, zincirlerini takmış boynumuza ve sonra gelzaman, gitzaman, zincirlerimizi kökümüz sanmışız.

 Yersu, "insan ağaçların toprağıdır" 

Dünya, bizi esir ettiğinden beri, insanlar uçamaz.
                                                                                        - kutsal yazılı taşlar----beşinci kitap---
 

   Ağam, atam, gardaşım, garındaşım Teoman söz aldı dedi kİ,; Gök tengri ağıtlarımızı duymadı , kurbanlarımızı almadı, kutsal ötükenden bizi kovdu!  Ne yaptıysak yurdumuzu korumadı! Ağıtlarımızı duymayan, kurbanlarımızı almayan, yurdumuzu korumayan gök Tengriye inanmam artık dedi, ! artık ben halifenin tanrısına inanırım!
Halkımı da inandıracağım; onlara da; hak dini öğreteceğim.
   Halifenin tanrısı adil değil diye bağırdım!, o bi bi tanrı bile deil, erkeklerin koruyucusu! Yersuyun üstünde nefes aldıkça,  kutsal ruhum göge uçmadıkça,  halifenin tanrısına inanmam dedim!!
Ey Türk eşitlikten ayrılma! diye bağırdım!
   Hiç bir bilek bükemezdi bileğimi, ve hiç bir düşman yememezdi beni; ama hiç ummadığım yerden yedim hançeri, sırtımdan ! ağam, atam, gardaşım garındaşım sırtımdan hançerledi beni. Akbaşlıları çağıralım soralım diye bağırdım!!
    Hepsinin, akbaşlarını kılıçtan geçirdim dedi. Hain halife gibi  ben Tanrının dünyadaki gölgesiyim diye böğürdü!

Banu çiçek diye haykırdım!; sen bizim hanımımız, bu zulme dur de!
    Neden bana Banu çiçek diyorlar, sana Gökbörü biliyor musun dedi. At üstünde, olmayı hiç sevmedim! Sen, Teoman ve onun sonsuz aşkı, Aybükeyle at koşturduğnuzda sizden hep nefret ettim. Ben ocağımı yakacak, aşı kaynatacak hizmetcilerim olsun, sarayım olsun, kollarım altın bileziklerle dolsun istiyorm. Atını bozkıra sürüp, mutlu olan sensin Gökbörü ben değil! Ben ocağın başında, hakanın kucağında mutluyum!! Üstelik sürekli attan düştüğüm için benimle alay ettiğiniz günleri de unutmadım diye bağırdı!Şimdi de, halife seni eş olarak seçti! Birinci kadını olacaksın! Artık bi tahtın olacak!mutlu olmalısın! dedi. Bi kişinin tahtı atıdır diye haykırdım!!
 Ve onlara dedim kİ;

Ruhum göğe uçup, bulut çöktürmeden, Gök tengrinin adını dilimden  Ak ananın gücünü  yüreğimden, nefes alan hiç bi canlı alamaz!

 Sonra zaman duruyor! Zaman geriye fırlıyor!
Camoka diye bağırıyorum! Onu öldürmeyin, ! Moğol kurdu,  atını bozkıra sürmelisin, geriye fırlamasın,  geriyeee, beni bırak, yurduna  dön Camoka! Beşbalığa, Ötüken ormanına!! sana özgürlüğünü verdim!

Camoka ses aldı dedi ki;
sen benim geceleri ayım, gündüzleri güneşimsin.Ay gökten düşer mi?güneş yok olup söner mi? o vakit ben, seni bırakır giderim. Sana özgürlünü verdim diyorsun;  sen verdin de , ben aldım mı?Ben senin esirinim.Şimdi, sonra ve sonsuza dek. Görülmüş müdür, bir kurdun sürüsünü terk ettiği?

Camoka moğol kurdu! gökbörünün gölgesi!

Camaokanın kesik başı koynumda öylece dönüyorum, zamanda, sesten hızlı, sesten  sessiz!

Sonra atam kültigin çıkıp geliyor akbaşlı atıyla, dörtnala;
 Üflüyor kulaklarımıza...
Könilik(adalet),
Ey Türk adaletten ayrılma!
Uzluk(iyilik, faydalık)
Ey Türk, iyilikten ayrılma!
Tüzlük(eşitlik)
Ey Türk eşitlikten ayrılma!
Kişikik(insanlık)
Ey Türk insanlıktan ayrılma!

   Kitaplarımızı, kutsal kadınlarımızı, kızlarımızı yaktılar, kutsal yazılı taşlarımızı yıktılar!  düşünceyi, önce dillerimizden sonra, zihinlerimizden söküp attılar..

Bi şahin oldum gördüm, bi kuzgun oldum gördüm, bi kurt oldum, işittim feryatlarını!

 Böyle başladı zulum...
1 yorum:

Guven dedi ki...

Döngü baş döndürücü bir tekrarın içinde yol alıyor. Büyük insan rüyası;denizlerin,göklerin derinlerinden irade,akıla tutunan insanın hiçlikten kurtulması, debelenmesi bir türlü bitmiyor. Büyük yolculuk; belli ki, evrenin bir parçası olarak, genişlemeye devam ediyor...