Kalem kılıçtan keskin değilmiş, gördü kavradı.Keskin bir kılıç karşısında kalem, susar, tırsardı, k

Kalem kılıçtan keskin değilmiş, gördü kavradı.Keskin bir kılıç karşısında kalem, susar, tırsardı, k
Kalem kılıçtan keskin değilmiş, gördü, kavradı.Keskin bir kılıç karşısında kalem, susar, tırsardı, kalemlikten çıkardı.Sustu.Anladı.

31 Ekim 2013 Perşembe

TÜRKLER! İsLAMın ProTEStanları

Sol duyumun Dediğidir:)  

  Ben kuşlardandan  küçükken, sualsız bi müslüman olduğum zamanların birinde, öle durup dururken, ekmeğimi kemirip sümüğümü emerken, hikmetinden sual olmayandan sual etmeye başladım.
  Hem de nası sualler? Düpedüz küfür!!!
   Muhammed, veda hutbesinde, ağlamaklı sözlerle, öğüt ve merhametle, müslümanlara veda ederken, niye kuranı yazdırma ihtiyacı hissetmedi?
   Hımm...azcık düşünelim:) Buldum!! allah kelamı olduğunu iddia ettiği kitabın, her yasasına kendi de uymak zorunda kalacağı için bence:)valla:) ha ha...çok hoş.)
   Ölümünden sonra ortaya çıkan siyasi karmaşalar haliyle bölünmelere, sonuç olarak da mezheplerin ortaya çıkışına neden oldu. İslamın en mühim mezhepleri Sünnilik, Şiilik  v.b:)) İmam hanefi, imam gazali, tirmizi  ve diğer imamlar arsındaki fikir çatışmaları kimin ve ne şekilde cennete gideceğine bi türlü karar veremedi.)) ha ha..çok hoş.)
  
   Aslında bu çok yadırganacak bir olay değildir.Bu açıdan dinler tarihine baktığımızda Hirstiyanlığın da bu ayrışmalardan geçtiği görürüz.Bağnaz Hristiyan kurallarını yumuşatarak,  Hristiyanlığı yaşanabilir bir din haline getirmiş ve incili ilk defa Latinceden Almancaya çevirmiş bi adam vardır. Kimdir  bu ünlü Hristiyan? Elbette LUTHER:) O  bi protestan.:)) İncili , latincenin tekelinden kurtarıp, "incil latinceden başka bi dile çevrilemez" tabusunu yıkmış ve her hristiyanın, incili  okuyabilme ve ne yazdığını anlayabilme hakkına sahip olmasını sağlamıştır. 
        Ama efendim mevzu o deil, bakın mevzu ne:) Peki Türkleri durup dururken neden islamın protestanları ilan ettim:))İslamda protestanlık diye bi mezhep yokken hem de:) Aslında uygulama da var:)

     Genç Türkiye cumhuriyetini kuran Mustafa'nın elbette Luther den, haberi vardı. Eğer bi kutsal kitap varsa, onu okumak ve anlamak her müslümanın hakkıydı .Ve ilk işlerinden biri olarak kuranı, Türkçeye çevirtti. Kuran arapçadan başka bi dile çevrilemez! tabusunu yıktı.Bu anlamda onu yorumlama ve hayata geçirmede, arap müslümanın erkek hegomanyasına dayalı teolojik sistemini, kadın erkek eşitliğine dayalı ve monogami destekli,  bir yapıya doğru kaydırdı. Ve bu yapı "laik müslüman" prototipini yarattı. Laik müslümanlar bi nevi islamın protestanlarıdır.  Kısaca; kadını üzerinden müslümanlığını ispat etmeye çalışan erkek baskın din kültürünü eşitliğe dayalı bi dine çevirdi. Ve bunu 80 yılda yaptı:)))

Yurttaşlarım! Az zamanda büyük işler başardık!!!

  Ta ki bu güne kadar:))

 Bu gün "arap müslüman" elinde tespihi peşinde 4 eşiyle hedonizmin doruklarında gezinerek çıktı geldi:)))

Bundan sonra ne olacak peki? "Laik müslüman"   "arap müslümana" yenilecek mi?

Ay!!! Çok heycanlı!!! Bekleyip göreceğiz :)))

Neferteti  mazlum halkını selamlar:)