Kalem kılıçtan keskin değilmiş, gördü kavradı.Keskin bir kılıç karşısında kalem, susar, tırsardı, k

Kalem kılıçtan keskin değilmiş, gördü kavradı.Keskin bir kılıç karşısında kalem, susar, tırsardı, k
Kalem kılıçtan keskin değilmiş, gördü, kavradı.Keskin bir kılıç karşısında kalem, susar, tırsardı, kalemlikten çıkardı.Sustu.Anladı.

5 Ocak 2013 Cumartesi

SosYAL DEVlet Çökerken:((

Sol duyumun dediğidir.

   Hantal ve işe yaramaz DEVletin,  DEVliğinden kurtulmaya karar verildiğinde, tebasına artık özgür oldukları düşüncesi salık verildi. Devlet artık onları koruyup kollamayacaktı. Eşit olmayanları, eşit kılmaya çalışmayacaktı. Bırakınız yapsınlar, felsefesini kendisine karga edinip, yapanları bırakmış, geçenlere de el sallıyordu artık.

 Ama efendim mevzu o deil, bakın mevzu ne?
 Sosyal devlet nasıl ölür? Böle işte, yavaş, yavaş...
Efendime sölim, efendime söylerken, siz de dinleyin:))

   Şirket nedir?Kısaca tanımlarsak,  iki veya daha fazla kişinin sermayelerini ve emeklerini bir amaca ulaşmak için bir araya getirmelerine şirket denir.
     Yani bir şirket kurmak için en az 2 kişiye ihtiyaç vardır.Bu yasa kısa bir süre önce değiştirildi.Şirket kavramı yeniden tanımlandı ve de en az 2 kişi şartı kaldırıldı.Artık 1 kişi tek başına bir şirketi kurabilecek:))

    İyi de cancağazım bunun neresi yanlış diyeceksiniz:)))
Şöle kİ;
     Sermayenin tabana yayılmasını amaçlayan sosyal devlet, özellikle paranın tek kişinin elinde toplanmasını engellemek için 2 kişi şartı koymuştur.Bu kanunu cebren getiren sosyal devletin sayesinde, bir çok kişi eşlerini şirket ortağı göstermek zorunda kalmışlardır. Şirket ortağı olan ev hanımları, otomatik olarak sigortalı sayıldıkları için bir çok kadın bu sayede emeklilik hakkını kazanmıştır.Zorba sosyal  devlet, yine zorbalığını yapmış ve tebasını eşit kılmaya çalışmıştır.

Ama artık sosyal devlet çökmüştür.  DEVlet, dev değildir.Artık zorba da değildir.

Hepiniz özgürsünüz:))

Hiç yorum yok: